Oficiální stránka gay medvědů v Česku

Czech Bears je asociace medvědích organizací v Česku, které:

  • utvářejí vztahy v komunitě pravidelným setkáváním a dalšími rozvojovými aktivitami
  • se aktivně hlásí k asociaci
  • transparentně uvádějí, kteří lidé za organizací stojí

Official page of gay bears in Czechia

Czech Bears bring together bear organizations in Czechia that:

  • develop relationships in the community through regular meetings and other activities
  • publicly declare their affiliation to the association
  • are transparent about the people behind the organisation

Are you a tourist? Check information for bear tourists in Prague.


Partneři / Partners

Spolupráce, vzájemná propagace, partnerství, přátelství, navazování vztahů, rodina - o to vše usilujeme.
Všem našim partnerům proto náleží velké poděkování za pomoc.

Collaboration, mutual promotion, partnership, friendship, building relationships family - this is what we are doing.
Big thank belongs to all our partners for their help.