Oficiální stránka gay medvědů v Česku

Představujeme gay medvědí organizace a projekty v Česku

Zahrnuty jsou subjekty, které:

  • utvářejí vztahy v medvědí komunitě pravidelným setkáváním
  • naplňují misi rozvoje medvědí komunity
  • transparentně uvádějí, kteří lidé za nimi stojí

Informace pro turisty v PrazeOfficial page of gay bears in Czechia

We present gay bear organizations and projects in Czechia

Included are projects that:

  • they form relationships in the bear community by meeting regularly
  • they fulfill the mission of developing the bear community
  • are transparent about the people behind

Are you a tourist? Check information for bear tourists in Prague.

Info for tourists in PraguePartneři / Partners

Spolupráce, vzájemná propagace, partnerství, přátelství, navazování vztahů, rodina - o to vše usilujeme.
Všem našim partnerům proto náleží velké poděkování za pomoc.

Collaboration, mutual promotion, partnership, friendship, building relationships family - this is what we are doing.
Big thank belongs to all our partners for their help.