Oficiální stránka gay medvědů v Česku

Czech Bears sdružují takové medvědí organizace v Česku, které rozvíjejí vztahy v komunitě prostřednictvím pravidelných setkání a dalších aktivit.

Partneři / Partners

Spolupráce, vzájemná propagace, partnerství, přátelství, navazování vztahů, rodina - o to vše usilujeme.
Všem našim partnerům proto náleží velké poděkování za pomoc.

Collaboration, mutual promotion, partnership, friendship, building relationships family - this is what we are doing.
Big thank belongs to all our partners for their help.