Current Covid rules for club events

The organiser is responsible (under penalty!) so we have to verify entry. 🙁

 • we need to keep a record of people arriving - we will require an email from you
 • we have to check for vaccinations/testing/overcome of the disease
  • full vaccination - at least 14 days after the second one - certificate must be presented
  • overcome of the disease - certificate proving that no more than 180 days have passed since the positive PCR test
  • PCR test - valid for 7 days
  • antigen test - valid for 72 hours
  • self-testing at the point of entry (with payment)
 • inside the regulation is to wear an FFP2/KN95 respirator or nano-facemask covering the airways, not valid when consuming drinks and food

These rules are enforced on the organisers under penalty of fine and we are therefore forced to require compliance.
The fact is we can neither afford to pay a fine nor negative advertising.

Sources: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN


Aktuální Covid pravidla pro akce v klubech

Zodpovědný je organizátor (pod pokutou!) proto musí kontrolovat vstup. 🙁

 • musíme vést evidenci došlých lidí - budeme od Vás požadovat e-mail
 • musíme zkotrolovat očkování/test/prodělání nemoci
  • úplné očkování - minimálně 14 dní po druhém - nutno předložit certifikát
  • prodělání nemoci - certifikát dokládající, že od pozitivního PCR testu neuběhlo více než 180 dnů
  • PCR test - platí 7 dnů
  • antigen test - platí 72 hodin
  • samotestování u vstupu (s úhradou testu)
 • uvnitř platí nařízení nosit respirátor FFP2/KN95 nebo nanoroušku zakrývající dýchací cesty, neplatí při konzumaci nápojů a jídel

Tato pravidla jsou vymáhána na organizátorech pod pokutou, a proto jejich dodržování jsme nuceni vyžadovat.
Fakt si nemůžeme dovolit ani platit pokutu ani negativní reklamu.

Zdroje: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN a MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN